Algemene voorwaarden


Covid 19
Reserveer onze seizoensgebonden huurwoningen bij Immocenter Empuriabrava in alle veiligheid.
Wij garanderen de terugbetaling van uw volledige aanbetaling.
In geval van opsluiting van uw land, van het land dat u moet doorkruisen of opsluiting van Spanje voor de reserveringsperiode

In overeenstemming met Wet 34/2002 betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSICE), worden de volgende juridische aspecten van de website gerapporteerd:

 1. Doel en toepassingsgebied

Deze algemene gebruiksvoorwaarden en contractering zijn bedoeld om het ter beschikking stellen van de informatie op de website te regelen, evenals de rechtsverhouding die voortvloeit uit de contractprocessen die worden uitgevoerd tussen gebruikers en de eigenaar van de website.

Web:

https://www.immocenterempuriabrava.com

Kop:

IMMOCENTER EMPURIABRAVA, S.L. (IMMOCENTER)

Richting:

Edificio Immo Center – Bahia 94 B, 17487 Empuriabrava

C.I.F:

B55066625

Telefoon:

+34 972 451 450

Email:

empuriabrava@immocenter.es

Register:

Tomo 2771, folio 16, hoja GI-49581, inscripción 1

 

 1. Gebruikersvoorwaarde en acceptatie

Het contracteren van een product en / of dienst verleent de voorwaarde van "Klant" en moet de algemene contractvoorwaarden die in deze tekst zijn opgenomen kennen en accepteren, evenals, in voorkomend geval, de bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op de verwerving.

Alleen personen ouder dan 18 jaar mogen gebruik maken van e-commercediensten via de website.

Door aanvaarding van de Algemene Gebruiksvoorwaarden en contractering verklaart de Klant:

1e. Dat hij meerderjarig is en contractueel bevoegd is.

2e nr. Dat ze in Spanje woont of op een plaats waar de Spaanse wetgeving van toepassing is.

3e. Dat u deze voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat.

IMMOCENTER stelt het e-mailadres empuriabrava@immocenter.es ter beschikking aan Gebruikers en Klanten om eventuele vragen over de Algemene Voorwaarden te raadplegen.

 1. Wijzigingen in de juridische kennisgeving en algemene voorwaarden

IMMOCENTER kan de Algemene Voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, het is dus raadzaam deze bij elk bezoek aan de website te lezen. Deze wijzigingen zijn van toepassing vanaf de publicatie op de website en kunnen niet worden toegepast op eerder afgesloten contracten. In ieder geval zal de datum van herziening van de algemene voorwaarden verschijnen. Elke aankoop is onderworpen aan de Algemene Voorwaarden die van kracht zijn op de datum van de bestelling. In ieder geval kunnen vóór elk contractproces de Algemene Voorwaarden worden geraadpleegd.

 1. Verantwoordelijkheid van IMMOCENTER

De producten en diensten die op de website worden gepresenteerd, zijn in overeenstemming met de Spaanse wetgeving. Toegang tot de website is vrijwillig en daarom de verantwoordelijkheid van de gebruiker, die verantwoordelijk is voor elk direct of indirect effect dat voortvloeit uit het gebruik van de website, inclusief maar niet beperkt tot alle resultaten. nadelige economische, technische en / of juridische, evenals het bedriegen van de verwachtingen die door onze website worden gegenereerd, waardoor de gebruiker IMMOCENTER moet vrijwaren voor elke claim die direct of indirect uit dergelijke gebeurtenissen voortvloeit.

IMMOCENTER is niet verantwoordelijk voor de schade die zou kunnen voortvloeien uit storingen, weglatingen, onderbrekingen, computervirussen, storingen en/of onderbrekingen in de operationele werking van dit elektronische systeem of in de apparaten en computerapparatuur van de gebruikers, gemotiveerd door externe oorzaken aan IMMOCENTER, die de levering van diensten of navigatie door de winkel voorkomen of vertragen, of vertragingen of blokkades in het gebruik veroorzaakt door tekortkomingen of overbelasting van internet of andere elektronische systemen, of de onmogelijkheid om de dienst te verlenen of toegang te verlenen om redenen die niet aan IMMOCENTER kunnen worden toegeschreven , door de gebruiker, derden of in geval van overmacht. IMMOCENTER heeft in het algemeen geen controle over het gebruik dat gebruikers van de website maken. In het bijzonder reageert IMMOCENTER in geen geval dat gebruikers de website gebruiken in overeenstemming met de wet, deze Algemene Voorwaarden, algemeen aanvaarde goede zeden en goede zeden en openbare orde, noch dat ze dit zorgvuldig en voorzichtig doen.

De burgerlijke aansprakelijkheid van IMMOCENTER voor de geleverde producten is beperkt tot het bedrag daarvan, de gebruiker of consument doet afstand van elke verantwoordelijkheid jegens IMMOCENTER voor elk concept in elk geval van ontevredenheid over de producten die via deze website zijn gekocht, evenals mogelijke storingen, trage toegang of fouten bij het openen ervan, inclusief verlies van gegevens of andere informatie die aanwezig kan zijn op de computer of het netwerk van de gebruiker die toegang heeft tot IMMOCENTER.

 1. Verplichtingen van de klanten

Hoe u kunt voldoen aan de speciale waarschuwingen of gebruiksaanwijzingen die daarin of op de website zijn opgenomen en altijd te handelen in overeenstemming met de wet, goede gewoonten en de vereisten van goede trouw, met de nodige zorgvuldigheid en het afzien van het gebruik van de website op welke manier dan ook de normale werking ervan, de goederen of rechten van IMMOCENTER, haar leveranciers, de rest van de gebruikers of in het algemeen van een derde partij te voorkomen, beschadigen of verslechteren. Toegang tot en gebruik van de portal voor minderjarigen is verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van hun ouders, IMMOCENTER is niet verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de gegevens die door de gebruiker zijn ingevuld en kan daarom hun leeftijd niet verifiëren.

In het bijzonder, en zonder een beperking in de vorige sectie te impliceren tijdens het gebruik van de website, stemt de gebruiker ermee in om:

a) Geef waarheidsgetrouwe informatie over de gevraagde gegevens in het gebruikersregistratieformulier of bij het plaatsen van de bestelling, en houd ze up-to-date.

b) Geen informatie of materiaal op of vanaf de website te introduceren, op te slaan of te verspreiden die lasterlijk, smadelijk, obsceen, bedreigend, xenofoob is, aanzet tot geweld tot discriminatie op grond van ras, geslacht, ideologie, religie of dat op enigerlei wijze in strijd is met goede zeden, openbare orde, grondrechten, openbare vrijheden, eer, privacy of het imago van derden en in het algemeen geldende regelgeving.

c) Via de winkelpagina geen programma, gegevens, virussen, code of enig ander elektronisch of fysiek apparaat te introduceren, op te slaan of te verspreiden dat waarschijnlijk schade zal toebrengen aan de website, een van de diensten of een van de apparatuur, systemen of netwerken van IMMOCENTER, van een andere gebruiker, van IMMOCENTER's leveranciers of in het algemeen van een derde partij.

d) Geen reclame- of commerciële exploitatieactiviteiten via de website uit te voeren, en de inhoud en informatie niet te gebruiken voor het verzenden van advertenties, of om berichten te verzenden voor enig ander commercieel doel, of om persoonlijke gegevens van derden te verzamelen of op te slaan, indien niet uitdrukkelijke toestemming bestaat.

e) Geen valse identiteiten te gebruiken, noch de identiteit van anderen na te bootsen bij het gebruik van de website of het gebruik van een van haar diensten, inclusief het gebruik, indien van toepassing, van wachtwoorden of toegangscodes van derden of op enige andere manier

f) De gegevens, informatie, programma's of elektronische documenten van IMMOCENTER, haar leveranciers of derden niet te vernietigen, te wijzigen, voor eigen gebruik te gebruiken, uit te schakelen of te beschadigen.

g) Geen inhoud te introduceren, op te slaan of te verspreiden via de winkelpagina die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, industriële of bedrijfsgeheimen van derden, noch in het algemeen inhoud die niet, in overeenstemming met de wet, het recht heeft om deze te plaatsen . beschikbaar voor derden.

 1. Realisatie van de bestelling

Stap 1

Toegang tot de website

Om een ​​bestelling te plaatsen is het noodzakelijk om verbinding te maken met de website

Stap 2

Kies beschikbare data die u wilt boeken

Kies de data waarop u de reservering wilt maken, pas het type reservering aan met de mensen en het type accommodatie

Stap 3

Kies binnen de beschikbare data een van de beschikbare accommodaties

Kies een accommodatie uit de beschikbare accommodaties binnen de parameters op internet en start het reserveringsproces.

Kies om de beurt of je extra's wilt op het tabblad "Aanvullende concepten".

Stap 4

Klantgegevens

Door de verstrekte reserveringsformulieren in te vullen (gegevens van de persoon die reserveert, metgezel, factuuradres, enz.) en valideert u uw gegevens.

De validatie van de reservering door de Klant impliceert uitdrukkelijk kennis en aanvaarding van deze Algemene Contractvoorwaarden als onderdeel van het sluiten van het contract. Tenzij het tegendeel wordt bewezen, vormen de gegevens die door IMMOCENTER worden geregistreerd het bewijs van de reeks transacties die tussen IMMOCENTER en haar klanten zijn uitgevoerd. IMMOCENTER archiveert het elektronische document waarin het contract is geformaliseerd en het zal toegankelijk zijn.

Zodra de reservering is gemaakt en in de kortst mogelijke tijd, altijd voordat 24 uur zijn verstreken vanaf de uitvoering van de aankoop, stuurt IMMOCENTER de Klant een bewijs hiervan per e-mail. Als u het niet eens bent met de gegevens in deze bevestiging, kunt u verzoeken om wijziging of annulering van het contract.

Stap 5

Betalen

Selectie van de betalingsmethode en de voltooiing ervan via de overeenkomstige sarel·la Step.

 

 

 1. Huurvoorwaarden

Om een ​​appartement te reserveren, moeten de volgende contractvoorwaarden worden geaccepteerd.

De reservering is persoonlijk en niet overdraagbaar en wordt als definitief beschouwd zodra uw aanbetaling is ontvangen.

Het complex behoudt zich te allen tijde het recht voor om de accommodatie te wijzigen en een ander equivalent of hoger aan te bieden.

toelating:

Het appartement is beschikbaar voor de klant, van 15.30 uur op de contractdag, tot 19.00 uur; indien u later arriveert dient u contact op te nemen met de receptie.

Het vertrek dient te geschieden voor 10.00 uur op de overeengekomen vertrekdag.

baan:

De bezettingsgraad mag nooit groter zijn dan het aantal toegelaten plaatsen volgens het type woning.

Tijdens het hoogseizoen is het minimum verblijf 7 nachten.

Huisdieren:

Huisdieren zijn wel/niet toegestaan ​​in de woningen en dienen eventueel een toeslag van € 3,00 per nacht en dier te betalen.

Betalingen:

Het bedrag van de borg is afhankelijk van het gehuurde en wordt betaald met een creditcard (visum, american express of mastercard).

Het resterende bedrag dient dezelfde dag van aankomst contant of per creditcard te worden betaald.

Na ontvangst van de aanbetaling wordt de reservering schriftelijk (e-mail) bevestigd.

Aanbetaling:

Bij schade wordt het overeenkomstige bedrag in rekening gebracht.

De eindschoonmaak van het appartement zal worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf en zal worden betaald door de huurder, de prijs is inbegrepen in het totaal dat ervoor moet worden betaald.

nietigverklaring:

Bij meer dan 4 maanden voor de ingangsdatum: 25% van de totale reservering.

Tussen 4 maanden en 3 maanden voor de ingangsdatum: 50% van de totale reservering.

Tussen 3 maanden en 4 weken voor de ingangsdatum: 100% van de totale reservering.

Bij minder dan 4 weken voor de ingangsdatum: 100% van de totale reservering.

In geval van no-show zal een bedrag dat overeenkomt met 100% van de totale reservering worden bestraft.

Annuleringen moeten schriftelijk worden aangevraagd via e-mail: empuriabrava@immocenter.es

 1. Prijzen

De op de website vermelde prijzen zijn inclusief btw. Tijdens het aankoopproces wordt het bedrag dat overeenkomt met de belastingdruk uitgesplitst naar het te allen tijde geldende tarief dat van toepassing is op de verkochte producten en/of diensten.

 1. Meldingen

Alle kennisgevingen, vereisten, verzoeken en andere mededelingen die door de partijen moeten worden gedaan met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden, moeten schriftelijk worden gedaan en het zal worden begrepen dat ze naar behoren zijn gedaan wanneer ze persoonlijk zijn afgeleverd of zijn verzonden door gewone post naar het adres van de andere partij of naar het e-mailadres van de andere partij, of naar enig ander adres of e-mailadres dat elke partij voor deze doeleinden aan de ander kan opgeven.

 1. Nietigheid en ondoelmatigheid van de clausules

Indien een clausule in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of onwerkzaam wordt verklaard, zal deze nietigheid of onwerkzaamheid alleen van invloed zijn op die bepaling voor dat deel ervan dat nietig of onwerkzaam is, de Algemene Voorwaarden blijven bestaan ​​in al het andere, met een dergelijke bepaling , of het deel ervan dat wordt beïnvloed, door niet te zijn

 1. Alternatieve geschillenbeslechting

Als je een geschil hebt met een consument en de gang naar de rechter wilt vermijden, kan alternatieve geschillenbeslechting een goede optie zijn. Het is meestal sneller, eenvoudiger en goedkoper dan een gerechtelijke procedure. Het omvat alle verschillende manieren om een claim op te lossen zonder tussenkomst van een rechtbank: "bemiddeling", "verzoening", "arbitrage", "consumentenadvocatuur", "claimbureau", enzovoort.

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/alternative-dispute-resolution-consumers_en

 1. Online geschillenbeslechting

Dit platform is alleen geldig voor geschillen tussen bedrijven en consumenten.

Heb je een geschil met een consument over een online aankoop en wil je juridische procedures vermijden, dan is het platform voor onlinegeschillenbeslechting wellicht de juiste tool om een snelle en goedkope oplossing te vinden. U kunt het gebruiken om een claim in te dienen tegen een klant (bijvoorbeeld wegens wanbetaling) of de klant om een claim tegen u in te dienen.

Als u een online bedrijf heeft, moet u vanaf uw website een directe link naar het RLL-platform verstrekken. Ook uw e-mailadres dient duidelijk op de website vermeld te worden.

Wanneer u verplicht bent (door de wet, affiliatie of contract) om gebruik te maken van een specifieke geschillenbeslechtingsinstantie, moet u:

communiceren aan consumenten, via haar website, de geschillenbeslechtingsinstantie en opnemen in de specificaties

consumenten informeren over het RLL-platform in het bestek en in de per e-mail verzonden aanbiedingen.

https://europa.eu/youreurope/promo/odr-banners/index_en.htm

 1. Toepasselijke wetgeving

De aankopen in IMMOCENTER zijn onderworpen aan de Spaanse wetgeving.

Op deze Algemene Aannemingsvoorwaarden zijn onder meer de volgende Regelgeving van toepassing:

- Wet 7/1996 van 15 januari betreffende de regulering van de detailhandel ("LOCM").

- Wet 7/1998 van 13 april betreffende algemene contractvoorwaarden ("LCGC").

- Wet 3/2014, van 27 maart, die de herziene tekst van de Algemene wet voor de verdediging van consumenten en gebruikers en andere aanvullende wetten wijzigt, goedgekeurd door Koninklijk Wetsbesluit 1/2007 van 16 november ("TRLGDCU").

- Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel ("LSSICE").

- Organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten. ("LOPD-GDD").

- Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens en waarbij deze Richtlijn 95 wordt ingetrokken /46 / EG.

De partijen onderwerpen zich, naar eigen keuze, voor de oplossing van conflicten en het afstand doen van elke andere jurisdictie, aan de rechtbanken en tribunalen van de IMMOCENTER-domicilie.

 

Deze algemene aannemingsvoorwaarden zijn bijgewerkt per juni 2021